ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420283
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020139
รหัส Obec 6 หลัก :
  420283
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ็Huei hia School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยเหี๊ยะ
ตำบล :
  ป่าโปง
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-ุ690185
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/05/2536
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ป่าโปง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ป่าโปง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  52 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  92 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 13:08:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านต้นงิ้ว สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน