ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420284
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020130
รหัส Obec 6 หลัก :
  420284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทะโลงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban ta long nuea school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทะโลงเหนือ
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0815999537
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เดือนเมษายน พ.ศ. 2536
อีเมล์ :
  moo.suphanss@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  91 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09:51:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทะโลงเหนือผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะโลงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน