ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยวอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420285
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020131
รหัส Obec 6 หลัก :
  420285
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยวอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuaywok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านห้วยวอก
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049274
โทรสาร :
  052-049274
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15/07/2536
อีเมล์ :
  hwsm001@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองก๋อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  117 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:40:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยวอกผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยวอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน