ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420286
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020132
รหัส Obec 6 หลัก :
  420286
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยไก่ป่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huay kai paa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านห้วยไก่ป่า
ตำบล :
  กองก๋อย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-692517
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  8 กรกฏาคม 2536
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กองก๋อย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  กองก๋อย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  100 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 20:03:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน