ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สวด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420287
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020148
รหัส Obec 6 หลัก :
  420287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สวด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maesuad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านแม่สวด
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0809970108
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  12/05/2513
อีเมล์ :
  maesuad114@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2563 เวลา 09:30:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สวด


นายอดุลย์ จำรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สวด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน