ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หลุย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420290
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020151
รหัส Obec 6 หลัก :
  420290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่หลุย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaeluey
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแม่หลุย
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0902838917
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  35 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 11:18:20 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่หลุย


นายวริทธิ์เสรี ศรีบุรินทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หลุย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน