ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาดอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420291
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020152
รหัส Obec 6 หลัก :
  420291
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาดอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannadoy
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านนาดอย
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053071435
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  bannadoy_@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 เวลา 04:03:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาดอย


ว่าที่ร้อยตรียิ่ง จันตะมะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน