ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่หาด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420292
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020153
รหัส Obec 6 หลัก :
  420292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่หาด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaehad
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านแม่หาด
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-072357
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2526
อีเมล์ :
  banmaehad.school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  95 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 21:02:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่หาด


นายฑาดะ รัตนไพจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่หาด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน