ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420293
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020154
รหัส Obec 6 หลัก :
  420293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แพหลวง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  maepaeluang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านแม่แพใหญ่
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0640168172
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  13 กันยายน 2527
อีเมล์ :
  maepaeluang@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  50 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 มีนาคม 2562 เวลา 23:50:17 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แพหลวง


นายจิรพัส ปันดิษ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แพหลวง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน