ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนล่องแพวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420294
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020155
รหัส Obec 6 หลัก :
  420294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ล่องแพวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Longpaewittaya
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านสบโขง
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071346
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2527
อีเมล์ :
  siam_pk21@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  86 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2559 เวลา 14:53:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนล่องแพวิทยา


นายสยาม เรืองสุกใส
ผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน