ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420296
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020157
รหัส Obec 6 หลัก :
  420296
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอุมโละเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Um Lhow Nhua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านอุมโละเหนือ
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053071441
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2533
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  90 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  56 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2559 เวลา 19:19:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ


นายธุวพัส คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุมโละเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน