ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420297
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020158
รหัส Obec 6 หลัก :
  420297
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banmaengao Sakhabankonguom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านกองอูม
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มกราคม 2534
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  54 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 15:52:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม


นายศรีใจ วงค์คำลือ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่เงา สาขาบ้านกองอูม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน