ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่คะตวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420299
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020175
รหัส Obec 6 หลัก :
  420299
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่คะตวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Maekhatuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านแม่คะตวน
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-618199-200
โทรสาร :
  053618200
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2479
อีเมล์ :
  maekhatuan@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่คะตวน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  2 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:43:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่คะตวน


นายอาคาร แสนจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่คะตวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน