ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเครอะบอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420305
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020170
รหัส Obec 6 หลัก :
  420305
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเครอะบอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  kerbor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านเครอะบอ
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071363
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  23/07/36
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  96 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2562 เวลา 15:35:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเครอะบอผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเครอะบอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน