ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอยงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420306
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020181
รหัส Obec 6 หลัก :
  420306
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอยงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bandoigham
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านซื่อมื่อ
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0654296228
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18/04/2538
อีเมล์ :
  doidam153@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาสบเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10:38:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอยงาม


นายอาทิตย์ชัย พนาพงศ์ไพร
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอยงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน