ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่แคะ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420307
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020165
รหัส Obec 6 หลัก :
  420307
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่แคะ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaekae
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านแม่แคะ
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053-071362
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20 สิงหาคม 2533
อีเมล์ :
  banmaekae@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาละวิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  40 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 13:39:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่แคะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่แคะ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน