ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเวฬุวัน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420310
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020184
รหัส Obec 6 หลัก :
  420310
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเวฬุวัน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  weluwan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านกลอโคะ
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053071434
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  กุมภาพันธ์ 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สบเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  66 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  55 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2562 เวลา 08:31:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเวฬุวัน


นายรณฤทธิ์ รุกขชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเวฬุวัน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน