ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420311
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020171
รหัส Obec 6 หลัก :
  420311
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยน้ำใส
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Hauynamsai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านห้วยน้ำใส
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052049576
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2536
อีเมล์ :
  King_5132@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  80 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  45 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 12:02:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส


นายเอกพงษ์ เดชชิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน