ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทิยาเพอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420313
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020173
รหัส Obec 6 หลัก :
  420313
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทิยาเพอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Tiyapher
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านทิยาเพอ
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 ธันวาคม 2527
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สบเมย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  67 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 19:04:25 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทิยาเพอ


นายนพรัตน์ ทวีวงศ์อำไพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทิยาเพอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน