ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทีฮือลือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420314
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020174
รหัส Obec 6 หลัก :
  420314
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทีฮือลือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Barn Tee Hue Lue
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านทีฮือลือ
ตำบล :
  สบเมย
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0856947498
โทรสาร :
  0
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  29/11/2442
อีเมล์ :
  0
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพฐ.
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สบเมย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  71 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  71 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 18:02:59 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทีฮือลือ


นายหาญ ศิลาชาล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทีฮือลือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน