ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420316
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020160
รหัส Obec 6 หลัก :
  420316
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านแม่สามแลบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banmaesamlab
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแม่สามแลบ
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  082-7661874
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 พฤศจิกายน 2518
อีเมล์ :
  3lab3dschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาละวิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตำบลแม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:22:00 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านแม่สามแลบ


นายธีรวุฒิ พิชคำ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สามแลบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน