ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420317
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020161
รหัส Obec 6 หลัก :
  420317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยกองก้าด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaykongkad School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านห้วยกองก้าด
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  053071447
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2528
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาละวิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  70 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 10:22:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยกองก้าดผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยกองก้าด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน