ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านสบเมย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420321
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020167
รหัส Obec 6 หลัก :
  420321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านสบเมย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Sobmoei School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านสบเมย
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052049290
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2535
อีเมล์ :
  sobmoischool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาละวิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  98 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  90 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18:09:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านสบเมย


นายบุญช่วย ขัติยะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบเมย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน