ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบุญเลอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420323
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020169
รหัส Obec 6 หลัก :
  420323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบุญเลอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BAN BOONLER
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบุญเลอ
ตำบล :
  แม่สามแลบ
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  052-049288
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มกราคม 2538
อีเมล์ :
  banboonlur_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สาละวิน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สามแลบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  82 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  60 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มกราคม 2560 เวลา 21:12:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบุญเลอ


นายพีระยุทธ์ สุขสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบุญเลอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน