ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1058420360
รหัส Smis 8 หลัก :
  58020185
รหัส Obec 6 หลัก :
  420360
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Longpaewittaya Sakabanoumlou
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านอุมโละ
ตำบล :
  แม่สวด
อำเภอ :
  สบเมย
จังหวัด :
  แม่ฮ่องสอน
รหัสไปรษณีย์ :
  58110
โทรศัพท์ :
  0647390500
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17/05/2548
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์แม่สวด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แม่สวด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  78 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  53 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 12:19:11 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละผู้อำนวยการโรงเรียนล่องแพวิทยา สาขาบ้านอุมโละ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน