ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังไผ่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220005
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010013
รหัส Obec 6 หลัก :
  220005
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังไผ่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwangpai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านวังไผ่
ตำบล :
  นครสวรรค์ตก
อำเภอ :
  เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60000
โทรศัพท์ :
  0-5624-5205
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  4.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:59:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังไผ่


นางสาวชญาณี วงษ์สุวรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังไผ่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน