ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดวังหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220016
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010040
รหัส Obec 6 หลัก :
  220016
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดวังหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATWANGHIN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านวังหิน
ตำบล :
  วัดไทร
อำเภอ :
  เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60000
โทรศัพท์ :
  0901495067
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2482
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดไทรย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 14:39:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดวังหิน


นายบุญสืบ ยังเจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน