ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220017
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010038
รหัส Obec 6 หลัก :
  220017
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATBANGMUANG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางม่วง
ตำบล :
  วัดไทร
อำเภอ :
  เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60000
โทรศัพท์ :
  0-5638-3072
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ที่ 4 อ.เมืองนครสวรรค์
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วัดไทรย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  9 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2560 เวลา 23:12:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางม่วง


นายเพชร ดวงอุปะ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน