ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขากะลา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220028
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010036
รหัส Obec 6 หลัก :
  220028
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขากะลา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKHAOKALA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านพุตาฉิ่ง
ตำบล :
  พระนอน
อำเภอ :
  เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60000
โทรศัพท์ :
  (089) 859-6932
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10/08/2495
อีเมล์ :
  longmuntaya@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สพป.นว.1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.พระนอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 21:16:22 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขากะลา


นางมัณฑยา เสพศิริ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขากะลา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน