ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองเขนง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220049
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010044
รหัส Obec 6 หลัก :
  220049
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองเขนง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watnongkhaneng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านบ้านหนองเขนง
ตำบล :
  หนองกรด
อำเภอ :
  เมืองนครสวรรค์
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60240
โทรศัพท์ :
  0-5623-0136
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 ตุลาคม 2496
อีเมล์ :
  nongkhaneng@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง5
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกรด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 12:14:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองเขนง


นายจีรพัชน์ โพธิ์ประพันธ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเขนง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน