ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเนินเวียง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220096
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010084
รหัส Obec 6 หลัก :
  220096
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเนินเวียง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNERNWEING
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านเนินเวียง
ตำบล :
  บางมะฝ่อ
อำเภอ :
  โกรกพระ
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60170
โทรศัพท์ :
  0836291740
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2505
อีเมล์ :
  bnw_nsw1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มเจ้าพระยา (โกรกพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 09 เมษายน 2562 เวลา 09:30:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเนินเวียงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินเวียง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน