ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220098
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010088
รหัส Obec 6 หลัก :
  220098
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  ชุมชนวัดบ้านหว้า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Chumchon Wat Ban Wa
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบ้านหว้า
ตำบล :
  ยางตาล
อำเภอ :
  โกรกพระ
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60170
โทรศัพท์ :
  0-5627-5151
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โกรกพระ 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางตาล
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  14 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:20:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า


นายนิรันดร สุขสุวานนท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน