ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220103
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010078
รหัส Obec 6 หลัก :
  220103
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatThaSut (Charoen Sin)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านท่าซุด
ตำบล :
  บางประมุง
อำเภอ :
  โกรกพระ
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60170
โทรศัพท์ :
  0-5620-2064
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/02/2466
อีเมล์ :
  supon28@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มเจ้าพระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางประมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22.4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:22:53 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)


นายสุพนต์ ชิณสา
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน