ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220104
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010079
รหัส Obec 6 หลัก :
  220104
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดมโนราษฎร์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watmanorath
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองตายาย
ตำบล :
  บางประมุง
อำเภอ :
  โกรกพระ
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60170
โทรศัพท์ :
  0-5639-0181
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  27 พฤษภาคม 2483
อีเมล์ :
  manorath66@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ลุ่มเจ้าพระยา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบางประมุง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2560 เวลา 07:19:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์


นายสุรินทร์ แว่นแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมโนราษฎร์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน