ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านคลองม่วง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220111
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010074
รหัส Obec 6 หลัก :
  220111
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านคลองม่วง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banklongmoung school
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านคลองม่วง(ท่ารวก)
ตำบล :
  เนินศาลา
อำเภอ :
  โกรกพระ
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60170
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  14 พฤษภาคม 2499
อีเมล์ :
  bkm_nsw1@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เนินศาลา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 15:05:33 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านคลองม่วงผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน