ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220117
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010106
รหัส Obec 6 หลัก :
  220117
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anuban Chum Saeng
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทับกฤช
ตำบล :
  ทับกฤช
อำเภอ :
  ชุมแสง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60250
โทรศัพท์ :
  0-5628-9118
โทรสาร :
  056289150
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2466
อีเมล์ :
  anubanchumsaengschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแสง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  28 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 11:31:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)


นายประทีป ทับทิมศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน