ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่านา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220130
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010094
รหัส Obec 6 หลัก :
  220130
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่านา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattana
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   12   บ้านท่านา
ตำบล :
  เกยไชย
อำเภอ :
  ชุมแสง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60120
โทรศัพท์ :
  0972136052
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤศจิกายน 2478
อีเมล์ :
  wattana.school.094@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ชุมแสง 2
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ??????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 กรกฎาคม 2562 เวลา 12:59:40 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่านา


นางสาวอรวรรณ สมเมือง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่านา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน