ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220145
รหัส Smis 8 หลัก :
  60010126
รหัส Obec 6 หลัก :
  220145
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดโพธิ์หนองยาว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WadPonongyaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านโพธิ์หนองยาว
ตำบล :
  ไผ่สิงห์
อำเภอ :
  ชุมแสง
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60120
โทรศัพท์ :
  0618049846
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 ธันวาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ไผ่สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 11:00:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว


นายไพศาล พินิจธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์หนองยาว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน