ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220317
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020051
รหัส Obec 6 หลัก :
  220317
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wathukwang ( Prueangunuthit )
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหูกวาง
ตำบล :
  หูกวาง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056390092
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หูกวาง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 03 สิงหาคม 2561 เวลา 16:18:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)


นางอลิตา ขจรกลิ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหูกวาง(เปรื่องอุ่นอุทิศ)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน