ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่าแรต
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220319
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020053
รหัส Obec 6 หลัก :
  220319
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่าแรต
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Tarat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่าแรต
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056296255
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  7 มิถุนายน 2477
อีเมล์ :
  tharaetschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 18:52:52 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่าแรตผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าแรต

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน