ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านคลอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220321
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020055
รหัส Obec 6 หลัก :
  220321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านคลอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanklong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านคลอง
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  056390077
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2445
อีเมล์ :
  banklong600@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 15:26:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านคลองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านคลอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน