ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดอ่างทอง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220323
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020057
รหัส Obec 6 หลัก :
  220323
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดอ่างทอง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watangthong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านอ่างทอง
ตำบล :
  อ่างทอง
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  11/06/2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อ่างทอง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  23 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2560 เวลา 01:41:19 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดอ่างทอง


นางเนาวรัตน์ จันทะรังศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่างทอง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน