ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220326
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020025
รหัส Obec 6 หลัก :
  220326
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbangkaew School (BangkaewPhitayakhom)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านบางแก้ว
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-5175
โทรสาร :
  56285175
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  22 สิงหาคม 2466
อีเมล์ :
  nw_038@nsw2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มแก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  19 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 05:00:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)


นายเอกณรงค์ คงเพชรศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน