ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดประสาทวิถี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220329
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020028
รหัส Obec 6 หลัก :
  220329
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดประสาทวิถี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watprasatwithee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านกระทุ่มโทน
ตำบล :
  บางแก้ว
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5628-7064
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2482
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บางแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  37 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  24 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 03:25:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดประสาทวิถี


นายนรินทร์ มนัสตรง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประสาทวิถี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน