ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่างิ้ว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220331
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020022
รหัส Obec 6 หลัก :
  220331
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่างิ้ว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wadthangiw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านตั้วเกา
ตำบล :
  ท่างิ้ว
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  086-2004447
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 กันยายน 2465
อีเมล์ :
  thangiw@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30:57 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่างิ้วผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่างิ้ว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน