ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220332
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020023
รหัส Obec 6 หลัก :
  220332
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองน้ำเขียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ิbannongnamkeaw
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองน้ำเขียว
ตำบล :
  ท่างิ้ว
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5627-9362
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2501
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ท่างิ้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  27 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 08:22:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว


นายอรุณ เขตการ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน