ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 4 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220333
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  220333
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanbunphotpisai(somsaiw)
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านส้มเสี้ยว
ตำบล :
  ท่างิ้ว
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-56279363
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มีนาคม 2481
อีเมล์ :
  facebook60020024@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2561 เวลา 12:02:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)


นางสาวอุตสาห์ ตั้งตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบรรพตพิสัย(วัดส้มเสี้ยว)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน