ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเทพสถาพร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220334
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  220334
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเทพสถาพร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wattepsathaporn
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านผาสวรรค์
ตำบล :
  บ้านแดน
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2502
อีเมล์ :
  wattep009@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  24 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11:08:44 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเทพสถาพร


นายณัฐภัทร์ มีมุข
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทพสถาพร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน