ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านแดน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220335
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020034
รหัส Obec 6 หลัก :
  220335
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านแดน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watbandan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านแดน
ตำบล :
  บ้านแดน
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  0-5620-6123
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  4/9/2465
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แก้ววารี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ้านแดน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  36 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 04 กันยายน 2561 เวลา 09:52:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านแดน


นายชูเกียรติ มูลจรัส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแดน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน