ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1060220336
รหัส Smis 8 หลัก :
  60020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  220336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านงิ้วแบ้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ng-iewbae School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านบ้านงิ้วแบ้
ตำบล :
  ตาขีด
อำเภอ :
  บรรพตพิสัย
จังหวัด :
  นครสวรรค์
รหัสไปรษณีย์ :
  60180
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  9 พฤษภาคม 2496
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  แม่ปิงบรรพต
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตาขีด
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  55 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 29 ตุลาคม 2560 เวลา 03:09:09 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านงิ้วแบ้


นายคนึง เกตุปาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านงิ้วแบ้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน